Máis que unha conserva

Queremos unha conserva que valore as dificuldades que os mariñeiros e mariscadoras afrontan cada xornada nas bravas augas galegas.


Queremos unha conserva que fale galego e que lle diga ó mundo onde pode atopar o mellor marisco.


Queremos unha conserva que soe con forza, como a batente do mar, en cada mesa.

Como facelo?
Con respecto pola pureza do peixe e marisco, apostando por unha conserva sen aditivos onde luza a súa elegante sinxeleza..

Facemos conserva sobre lenzo blanco. A conserva fala, nos sentamos e desfrutamos.

Queremos una conserva que valore las dificultades que los marineros y mariscadoras afrontan cada jornada en las bravas aguas gallegas.

Queremos una conserva que hable gallego y que le diga al mundo dónde puede encontrar el mejor marisco.

Queremos una conserva que suene con fuerza, como la rompiente del mar, en cada mesa.

¿Cómo hacerlo?
Con respeto por la pureza del pescado y marisco, apostando por una conserva sin aditivos donde brille su elegante sencillez.

Hacemos conserva sobre lienzo blanco. La conserva habla, nosotros nos sentamos y disfrutamos.