FORMAS DE PAGO

Os nosos métodos de pago son totalmente seguros, aseguramos a confidencialidade dos datos do comprador e evitamos así compras fraudulentas. Acéptanse os seguintes métodos de pago:

Tarxeta bancaria 

Válidas tarxetas Visa, Mastercard e Maestro. Para pagar o pedido, a entidade financieira solicitará os datos da súa tarxeta (número, titular e o código CVV da tarxeta) e unha verificación de seguridade.

Unha vez confirmado o pago procederase a preparar o pedido, para a súa posterior expedición.

Transferencia bancaria.

Ó finalizar a solicitude do pedido, recibirás un correo electrónico co importe total do pedido e o número de conta para realizar a transferencia.

Na transferencia deberás indicar o número de pedido que ven no correo electrónico de solicitude de pedido.

Os datos bancarios son:

TITULAR DA CONTA: Ar de Arte

BANCO:

NÚMERO DE CUENTA:

IBAN:

SWIFT (BIC):

No momento que teñamos o ingreso no número de conta, procederemos a preparar o pedido e a súa posterior expedición.

GASTOS DE ENVÍO

Ar de Arte envía os seus productos á España peninsular. Para envíos a Portugal, Canarias, Baleares, Ceuta/Melilla e resto de Europa, contactar vía e-mail para calcular tarifas.

Os gastos de envío correrán a conta do comprador, excepto para pedidos superiores a 60€+IVE (España peninsular).

Os gastos de envío poden variar en función do peso e destino, variacións que se especificarán durante o proceso de compra.

Ar de Arte non se fai responsable da demora da entrega por causas non imputables directamente a Ar de Arte, casos fortuitos ou de forza maior.

DEVOLUCIÓNS

Gratis para pedidos a España peninsular.